Condicions generals de contractació

*A llegir pel client prèvia realització de l'activitat

1. PARAPENTCERDANYA (Quim de Marimon) es reserva el dret de cancel•lar o modificar les activitats programades sigui per:
         a) Condicions meteorològiques adverses.
         b) Condicions físiques i/o psicològiques dels clients no adequades per afrontar l'activitat
         d) Comportament d'algun client que posi en risc la seva seguretat o la del pilot
2. El client té l'obligació d'informar al pilot del seu estat de salut i si pateix cap tipus de malaltia o patología important per al desenvolupament de l'activitat contractada.
3. El client es compromet a no estar sota els efectes de l'acohol i/o drogues així com alguna medicació que pugui afectar el seu rendiment esportiu.
4. PARAPENTCERDANYA (Quim de Marimon) es reserva el dret d'admissió:

           Els clients hauran de signar el full d'exhimició de responsabilitats abans de l'inici de l'activitat.

5. En el cas de clients menors de 18 anys s'haurà de presentar una autorització del pare, mare o tutor legal.

6. La reserva de les activitats es realitzarà de forma presencial, a través d'internet o per telèfon.
7. Un cop formalitzada la reserva s'abonarà el 40% de l'import total (en efectiu o per mitjà d'ingrés bancari) i el 60% restant es formalitzarà el mateix dia de l'activitat.
8. Tots els preus comunicats durant la reserva inclouen: el 21% d'IVA i tot l'indicat en l'apartat "inclou" descrit a l'apartat preus d'aquesta web.
9. Política de cancelacions: el client pot rencunciar als serveis contractats amb les condicions següents:
a) Si la cancel•lació es produeix 7 dies abans del dia de pràctica es guardarà l'import de la reserva per a un altre dia.
b) Si la cancel•lació es produeix en un termini inferior a 7 dies abans de l'activitat no es retornarà l'import de la reserva.
c) Si els clients no es presenten el dia de l'activitat, sense haver cancel•lat la reserva, hauran de pagar el 100% del preu de l'activitat.
d) En cas d'anul.lar l'activitat per raons meteorològiques es retornarà l'import total de l'activitat o bé es donarà l'opció als clients de canviar la data de la reserva.

10. Un cop confirmada la reserva, el client accepta totes les condicions expressades en aquets documents.